× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

PSSE

Oddział Higieny Komunalnej - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Informacje o komórce

Stacja sanitarno-epidemiologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Badania laboratoryjne

Zakres świadczonych usług:

  • Diagnostyka laboratoryjna


Adres

32-2570404
Barbary 17
40-053 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1